FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Marx, k.: kapital 1-3 (1867-1894) l121

Marx, K.: Kapital. Bd. 1, 1867, Bd. 2, 1885, Bd. 3, 1894. L121

- najdôležitejšie Marxovo dielo, v ktorom rozvíjal svoju filozofiu aplikujúc ju na modernú ekonomiku: svoju filozofiu dokazoval historicko-sociologickou analýzou ekonómie a tvrdil, že buržoázia už splnila svoju historickú úlohu svojimi veľkými činmi, ale nie je schopná prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam výroby a musí uvoľniť miesto proletariátu ( L441;124).