FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Marx, k.: bieda filozofie (nap. 1847) l930

Marx, K.: Bieda filozofie. Odpoveď na Proudhonovu Filozofiu biedy (nap. 1847) L930

- rané dielo K. Marxa, kde sú vyložené základy vedeckého socializmu. Dielo bolo napísané po francúzsky a zamerané proti názorom Proudhona. Marx tu analyzuje kapitalistický spôsob vyroby a vykladá základy politickej ekonómie.