FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Marx, k. - engels, f.: svätá rodina (1963) l428

Marx, K. - Engels, F.: Svätá rodina a iné rané filozofické spisy. Bratislava, VPL 1963. 314 s. L428

Marxove a Engelsove filozofické práce z rokov 1843 - 1844.