FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Marcelli/waldschtz (hrsg.): jenseits der grenzen (1992) l162

Marcelli, M. - Waldschtz, E. (Hrsg.): Jenseits der Grenzen. Dokumentation einer Begegnung Bratislava - Wien. Wien: Universitätsverlag 1992. 162 s. L162 Obsah:

Kiczková, Z.: Ausgangspunkte des Emanzipationskonzepts der Frauen 113-116 L166