FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Lévi-strauss, c.: anthropologie structurale (1958) l569

Lévi-Strauss, C.: Anthropologie structurale. Paris 1958. L569

Hlavné dielo C. Léviho-Straussa.

Dielo začali hojnejšie čítať a prekladať až v roku 1963. Spoločenské štruktúry síce nevidno prostým okom, ani ich nemožno odhaliť empirickým pozorovaním, jednako však existujú práve tak ako molekulárne štruktúry, o ktorých sa možno presvedčiť len elektrónovým mikroskopom. Tieto štruktúry ovplyvňujú myslenie, takže čo sa zdá prejavom ľudskej vôle, je iba reflexiou týchto štruktúr. Dejiny nie sú sledom udalostí, ale rozoznateľným vzorcom, fungujúcim podľa poznateľných zákonov ( L260;674).