FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Lao-c': tao te ťing l492

Lao-c': Tao Te ťing L492

Zvláštne a ojedinelé filozofické dielo, skladajúce sa z 81 rôzne dlhých, svojsky zoštylizovaných kapitoliek - ľudských a filozofických právd o podstate bytia, o časopriestore medzi Nebom a Zemou a o človeku v ňom.

Tao je cesta, či skôr kráčanie až dianie ako spôsob existencie neba i zeme, prosto všetkého. Človek sa má ceste prispôsobiť tak, že do diania nebude zasahovať (wu-vei), t. j. násilne, ale odovzdá sa vnútornej spontánnosti diania ( L152;274).

Originál traktátu Tao Te ťing, pôvodne vyrytý pravdepodobne ešte predreformnými čínskymi znakmi na tenké bambusové dostičky, už v dávnom staroveku zotlel a stratil sa a zotleli a stratili sa i všetky jeho ďalšie staroveké opisy. Dielo však nezaniklo a zachovalo sa a vďaka svojim chanským opisom a tým sa potom zachovalo ďalšími novšími a novšími opismi, postupne až dodnes. (V súcasnosti najstaršími zachovanými opismi sú tzv. "ma-wang-tuejské rukopisy", ktoré objavili čínski archeológovia v 70-rokoch nášho storočia v jednej čínskej hrobke z konca 2. stor. pr. n. l.).

V západnej časti sveta jestvuje už vyše 250 rôznych prekladov tohto diela, ale ani jeden ešte stále nie je filozoficky adekvátny ( L491;7-8).

----------------------
Lao-c': Tao Te ťing>