FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Keden (vyd.): takzvané mládežnícke sekty (1990) l214

Keden, J. (vyd.): Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna. Sľuby a nebežpečenstvá. Informácie a hodnotenie. Bratislava, Lúč 1990. 182 s. L214

P o z n á m k y o obsahu diela L214:

"Sekty, o ktorých je reč v tejto publikácii, v Amerike nazývajú 'deštruktívne kulty'." (5)

"Vydavateľom knihy je evanjelický duchovný, poverený svojou cirkevnou autoritou špecializovať sa v otázkach siekt." (6)

"... táto kniha obsahuje i hodnotenia, ktoré treba vidieť na pozadí kresťanského chápania viery, človeka a sveta." (8)