FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Katechismus katolické církve (1995) l1250

Katechismus katolické církve. Praha, Zvon 1995. 822 s. L1250

- usporiadaný a súhrnný výklad podstatných a základných zložiek katolíckeho učenia, tak o viere, ako aj o morálke, a to vo svetle 2. vatikánskeho koncilu a celkovej tradície katolíckej cirkvi ( L1250;17).

O B S A H

Apoštolská konstituce >>FIDEI DEPOSITUM<< . . . . . . . . . . . . . . 7 Pŕedmluva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

PRVNÍ ČÁST
VYZNÁNÍ VÍRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

DRUHÁ ČÁST
SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

TŔETÍ ČÁST
ŽIVOT V KRISTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

ČTVRTÁ ČÁST
KŘESŤANSKÁ MODLITBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617