FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Kant, i.: kritik der urteilskraft, 1790 l891

Kant, I.: Kritik der Urteilskraft. Berlin 1790. L891

- Kritika súdnosti - dielo predstavujúce systematický svorník Kantovej filozofie obsiahnutej v jeho predchádzajúcich dvoch kritikách - Kritike čistého rorumu ( L890) a Kritike praktického rozumu. Kritika súdnosti je založená na myšlienka apriórneho základu estetických súdov.

Dielo pojednáva o súdnosti ako schopnosti myslieť zvláštne ako obsiahnuté vo všeobecnom. Ak je dané všeobecné, pod ktoré musí súdnosť subsumovať zvláštne, tak ide o súdnosť určujúcu. Aj je dané zvláštne, a súdnosť hľadá všeobecné, tak ide o súdnosť reflektujúcu.

O fungovaní určujúcej súdnosti pojednávali už prvé dve kritiky: prostredníctvom zásad umu sa zmyslovo dané subsumuje pod kategórie a tým sa určuje ako predmet poznania; a zasa mravný zákon ako fakt rozumu všeobecným, pod ktoré sa subsumujú zvláštne sklony a a motívy vôle. Preto sa pozornosť Kritiky súdnosti sústreďuje na reflektujúcu súdnosť.