FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Jotischky, a.: the perfection of solitude l1129

Jotischky, A.: The Perfection of Solitude. Hermits and Monks in the Crusader States. London, Penn State Press 1995. 200 s. L1129

- kniha skúma prítomnosť latinských mníchov vo Svätej zemi v čase križiackych výprav. Autor skúma dôvody, ktoré viedli mníchov, aby tam išli a aby sa tam aj mnohí z nich usadili. Autor využíva najnovšie objavené spisy Gerarda Nazaretského ako svedectvo a dokladový materiál.