FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Ivanová-šalingová/maníková: slovník cudzích slov (1979) l163

Ivanová-Šalingová, M. - Maníková, Z.: Slovník cudzích slov A/Z. Bratislava, SPN 1979. 944 s. L163

Slovník vznikol na základe archívneho materiálu obsahujúceho štvrťmilióna excerpčných lístkov (s. 9).