FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

I-ťing - ukážky textu

I-ťing - ukážky textu

32. Trvanie

ÜÜÜ ÜÜÜ
ÜÜÜ ÜÜÜ Hrom
ÜÜÜÜÜÜÜÜ Hrom a vietor sú obrazom
trvalosti. Ušľachtilý nezmení
ÜÜÜÜÜÜÜÜ smer a zosatne pevný.
ÜÜÜÜÜÜÜÜ Vietor
ÜÜÜ ÜÜÜ

Trvalosť nie je stav pokoja, pretože zostáva stáť, znamená zostať vzadu. Ide o pohyb podľa pevných zákonov. Pri každom konci nasleduje nový začiatok ako pri nádychu a výdychu. I ročné obdobia majú pevné zákony zmeny a tak aj ušľachtilý musí mať pevný cieľ na svojej ceste. Všetko sa s dobou mení a odchádza s ňou. Trvalým zostáva len smer. Vnútorný zákon bytosti, ktorý určuje jej konanie. Vydržať na svojej ceste prinesie úspech. Pretože cesta je kruh, nasleduje po každom konci začiatok. Pohyb plodí pokoj, je to rytmus diania. U ľudí je to manželstvo. Muž sa pohybuje navonok, žena udržuje pokoj vnútri.

9. na treťom mieste: Keď nás nálady ženú sem a tam, strátíme vnutornú pevnosť. Táto vnutorná slabosť prináša trápne zážitky najčastejšie odtiaľ,, odkiaľ ich nečakáme. Neprichádzajú z vonkajšieho sveta, skôr z vlastného nepokoja. ( L1023;90, 91)

40. Oslobodenie

ÜÜÜ ÜÜÜ
ÜÜÜ ÜÜÜ Hrom
ÜÜÜÜÜÜÜÜ Pohyb (konanie) umožňuje
vystúpiť z kritickej situácie.
ÜÜÜ ÜÜÜ
ÜÜÜÜÜÜÜÜ Voda
ÜÜÜ ÜÜÜ

Napätie sa uvoľňuje. Doba takého uvoľnenia pôsobí podnetne a oslobodzujúco na život. Ale víťazstvo nesmieme preháňať. Nesmieme ísť dopredu viac, než je nevyhnutné. Keď dosiahneme oslobodenie, musím esa vrátiť k poriadku života, a to prinesie úspech. Keď je nevyhnutné spracovať ešte nejaké resty, je nevyhnutné ich vyriešiť tychlo, aby sa veci donekonečna nepreťahovali. Podobne sa ušľachtilý vysporiada s chybami ľudí, ktoré vyvolávajú stavy napätia. Všetko sa ujasní, oslobodzuje. Neúmyselné chyby prehliadne a úmyselné odpustí. ( L1023;106)