FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Husserl, e.: lu (1900/1901) (anzenbacher, a.)

Husserl, E.: LU (1900/1901) ( Anzenbacher, A.)

"'Logické skúmania' (1900/1901) E. Husserla patria k základným priekopníckym dielam súčasnej filozofie. Husserl sa nimi stal zakladateľom fenomenologickej metódy, jednej z najdôležitejších metód filozofického skúmania." ( L55;48)