FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Husserl, e.: logische untersuchunge (1900-1901) l729

Husserl, E.: Logische Untersuchungen. 1. Aufl. in 2 Bdn. Halle a. d. Saale 1900-1901. L729

Logické skúmania.

Podľa Bocheňského najvplyvnejšie dielo prvej polovice 20. stor.