FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Husserl, e.: grundprobleme der phänomenologie (1910/11) l838

Husserl, E.: Grundprobleme der Phänomenologie. In: L487;111-235. L838

Text obsahuje Husserlove predná¹ky z októbra a novembra ¹kolského roku 1910/11 odpredná¹ané na Gôttingenskej univerzite.

Obsah:

1. Kap. Die natrliche Einstellung und der 'natrliche Weltbegriff' (111-138)

1. Das Ich in der natrlichen Einstellung (111-113)
2. Der Leib und die raumzeitliche Umgebung (113-114)
3. Die Lokalisation der Erlebnisse im Leibe (114-115)
4. Die Einflung und das fremde Ich (115-116)
5. Das Raumphänomen und die Entsprechung der Erscheinungen
verschiedener Subjekte in der Normalität (116-117)
6. Rekapitulation der vorangegangenen Ausfhrungen (118-119)
7. Die natrliche Einstellung als die Einstellung der Erfahrung. Das Problem der Evidenz der Erfahrungsurteile (120-121)