FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Hesiodos: teogónia l178

Hesiodos: Teogónia

Teogónia = Pôvod bohov.

Najstaršia dochovaná grécka báseň, v ktorej sa riešia otázky, ako vznikol svet. Hesiodos v Teogónii uviedol gréckych bohov, pravdepodobne podľa prastarej orientálnej a predgréckej tradície, do geneaologickej sústavy, uplatnil tu však najmä tézu o striedaní ich generácií vo vláde nad svetom (cf. Urános (Hesiodos), Kronos (Hesiodos), Zeus (Hesiodos)).

Hesiodova Teogónia obsahuje najstaršiu, ešte celkom mytologickú kozmogóniu, ktorá sa niektorými stránkami podobá na biblické rozprávanie o stvoreni sveta:

Najprv vznikol Chaos (cf. Chaos (Hesiodos))