FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Herder, j. g.: verstand und erfahrung ... (1799) l1014

Herder, J. G.: Verstand und Erfahrung, Vernunft und Sprache, eine Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft. Leipzig 1799. L1014

- Um a skúsenosť, rozum a jazyk, metakritika Kritiky čistého rozumu - spis, v ktorom Herder - zčasti v nadväznosti na Hamanna - ukazuje, že vývin jazyka svedčí proti kantovskému apriorizmu.