FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Hegel, g. w. f.: filozofia dejín (1957) l517

Hegel, G. W. F.: Filozofia dejín. Bratislava, SVPL 1957. 480 s. L517

Obsah

Úvod 9-113
Zemepisný základ svetových dejín 84-107
Rozdelenie 107-113

Prvý diel
Orientálny svet 115-222

Druhý diel
Grécky svet 223-276

Tretí diel
Rímsky svet 277-340

Štvrtý diel
Germánsky svet 341-446