FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Hanakovič et al.: slovenská knihovnícka terminológia (1965) l290

Hanakovič, ©. - Kuruc, A. - Bálent, B.: Slovenská knihovnícka terminológia. Výkladový slovník. Martin, Matica slovenská 1965. 166 s. L290