FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Genette, g.: figures i-iii (1966-1972) l147

Genette, G.: Figures. I - III. Paris 1966 - 1972. L147

Figures. I. 1966. L148
Figures. II. 1969. L149
Figures. III. 1972. L150
Discours du récit 71-259 L151

Do značnej miery vyústenie francúzskej semiotickej a štrukturálnej kritiky 50. a 60. rokov 20. storočia ( L153;146).