FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Gecse, g./horváth, h.: malý lexikon biblie (1990) l50

Gecse, G. - Horváth, H.: Malý lexikon biblie. Bratislava: Spektrum 1990. 216 s. L50

"Lexikon objasňuje problémy vzniku Biblie, biblické osoby a príbehy približuje takým spôsobom, že prihliada aj na najnovšie výsledky vedeckého výskumu a v jednotlivých prípadoch berie do úvahy aj dané spoločenské a religiologické pozadie. Cieľom bolo dať do rúk čitateľa knihu, ktorá predstaví Bibliu a podľa možnosti odpovie na otázky, ktoré sa v suvislosti s ňou môžu vynoriť." (7)

Mená a iné reálie sa uvádzajú na základe Biblie vydanej roku 1978 vo vydavateľstve Tranoscius.