FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Gálik, s. filozofická intuícia henriho bergsona (1995) l1013

Gálik, S.: Filozofická intuícia Henriho Bergsona. Bratislava, FF UK 1995. 62 s. (Dipl. práca) L1013

- práca podáva rozbor stratifikácie Bergsonovej intuície prechádzajúcej od najjednoduchších intuícií kvality cez trvanie, slobodu až po mystiku. Bergsonova intuícia sa Gálikovi javí ako dynamická, celostná, heterogénna a stojaca proti statickému, diskontinuálnemu a homogénnemu rozumu (cf L1013;59).

Prácu tvoria okrem Úvodu (1-4), Záveru (59-60), Použitej literatúry (61) tri kapitoly:

I. Filozofická intuícia H. Bergsona (5-13)
II. Reflexia intuicionizmus H. Bergsona (14-44)
III. Intuícia H. Bergsona a holotropné vedomie (45-50)