FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Filozofia prirodzeného jazyka (1992) l482

Filozofia prirodzeného jazyka. Bratislava, Archa 1992. 264 s. L482

Zostavila, preložila, úvodnú štúdiu napísala Marianna Oravcová.

O b s a h

Oravcová, M.: Od metafyziky k filozofii jazyka 7-33

I. KLASICKÉ PRÁCE LINGVISTICKEJ ANALÝZY 35-99

Ryle, G.: Systematicky zavádzajúce výrazy 35-54
Wisdom, J.: Filozofické rozpaky 55-66
Austin, J. L.: Obrana ospravedlnení 67-87
Hampshire, S.: Sú všetky filozofické otázky otázkami jazyka? 88-99

II. REFERENCIA A VÝZNAM 100-160

Ryle, G.: Teória významu 100-117
Austinn, J. L.: Teória rečových aktov (VIII. prednáška)118-125
Strawson, P. F.: O referencii 126-147
Linsky, L.: Referencia a referenty 148-160

III. KOMUNIKÁCIA, INTENCIA, REČOVÉ AKTY 161-194

Austin, J. L.: Performatívne výpovede a konštatácie 161-169
Grice, H. P.: Mienenie a význam 170-179
Searle, J. R.: Čo je rečový akt 180-194

IV. KRITICKÉ HODNOTENIA, REKAPITULÁCIE, PERSPEKTÍVY 195-232

Urmson, J. O.: Dejiny filozofickej analýzy 195-204
Passmore, J.: Argumenty nezmyselnosti:vylúčené opozitá a paradigmatické prípady 205-217
Geach, P. T.: Askriptivizmus 218-221
Black, M.: Jazyk a skutočnosť 222-232

Bibliografické poznámky 233-241
Výberová bibliografia kníh a časopisov 241-244
Cmorej, P.: Terminologické poznámky 244-256