FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Evanjelium podľa marka

Evanjelium podľa Marka (=Mk)

- v novozmluvnom kánone v poradí druhé evanjelium. Evanjelium podľa Marka neuvádza príbehy spojené s Ježišovým narodením, jeho úvod je venovaný pôsobeniu Jána Krstiteľa, Ježišovmu pokrsteniu, krátkemu odkazu na Ježišovo pokúšanie (Mk 1,12-13), ako aj vyberaniu prvých učeníkov.