FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Evanjelium podľa jána

Evanjelium podľa Jána

- štvrtá kniha novozmluvného kánonu, štvrté evanjelium. Obracia sa proti gnostickým učeniam (napríklad proti doketizmu) rozšíreným aj v židovských kruhoch, hoci samo je tiež pod gnostickým vplyvom, používa gnostické výrazy (napr. Logos), párové protiklady (svetlo-tma).

Predslov (J1,1-18) hovorí o božskej podstate Slova (Logos), o jeho úlohe a stelesnení pri stvorení. V jazyku gnostickej filozofie sa tu vyjadruje učenie, že svet stvorilo slovo božie (Logos), ktoré sa stelesnilo v osobe Ježiša Krista.

Prvá časť (J1,19-12,50) približuje históriu verejného pôsobenia Ježiša Krista.

Druhá časť (J13,1-20,31) opisuje príbeh o Ježišovom utrpení ( L50;54).