FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Elschek, o.: hudobná veda súcasnosti (1984) l199

Elschek, O.: Hudobná veda súčasnosti. Systematika, teória, vývin. Bratislava, Veda 1984. 388s. L199