FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Druhá kniha samuelova

Druhá kniha Samuelova

- čas» Starej zmluvy, pôvodne súčas» jedinej knihy opisujúcej dejiny Izraela ako vyvoleného µudu pochádzajúceho z Jákoba. V hebrejskom kánone je to 2. Samuelova kniha, v kánone Septuaginty je to 2. kniha kráµovstiev, v kánone Vulgáty je to 2. kniha kráµov ( L50;174).