FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Dante: la divina commedia (1307-1321) l510

Dante Alighieri: La Divina Commedia (napísané 1307-1313, a v posledných rokoch básnikovho života) L510

Pôvodný názov "Commedia", pretože začína smutne a končí veselo, a zo skromnosti, že bola napísaná v ľudovom jazyku, skromnom v porovnaní s latinčinou. Neskôr sa však "Commedia" stala "svätou básňou", pre ktorú sa hodil najvznešenejší básnický jazyk. "Božskou" ju nazval Boccaccio; súčasťou titulu sa stalo toto epiteton až v benátskom vydaní z r. 1555.

Dante chcel pôvodne osláviť Beatrice, avšak tento úmysel bol rozšírený na zobrazenie celého ľudstva a celého vesmíru, takže sa báseň stala "telom vesmíru".

Báseň má symetrickú stavbu založenú na čísle 3 a na čísle dokonalosti 10 a na ich násobkoch. Hriechy sú rozdelené v Pekle podľa náuky Aristotelovej v chápaní Tomáša Akvinského, v Očistci podľa náuky Platonovej a v Raji podľa bežného rozlíšenia na duchov svetských, aktívnych a špekulatívnych.

Dante začína svoju pomyselnú cestu záhrobnými ríšami v roku milostivého leta 1300, v noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok, a cesta trvá až do polnoci ďalšieho piatka. Potom, čo zablúdil "uprostred púte nášho života", t. j. v 35 rokoch, v "temnom lese" (hriechu), oslobodí sa z neho a začína svoju alegorickú cestu tromi ríšami v sprievode najprv Vergilia (rozum a svetská filozofia; idea cisárstva), neskôr Beatrice (zjavené náboženstvo a teológia) a sv. Bernarda (mystické splývanie s božstvom) ( L265;146).