FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Černík, v.: systém kategórií (1986) l65

Černík, V.: Systém kategórií materialistickej dialektiky. (Kritika Hegelovej Logiky ako vedy). Bratislava: Pravda, 1986. 736 s. L65

E x c e r p t y

myslenie (Černík, V.)-E
podstata (Černík, V.)-EI
poznatok vyjadrený jazykovo (Černík, V.)-E
spôsob myslenia (Černík, V.)-E