FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Caban, i.: existentia atomorum (1667)

Caban, I.: Existentia atomorum, Wittenberg 1667

Caban tu "polemizuje s kritikom svojich materialistických názorov Eliášom Ladiverom ml., odmieta scholasticko-teologickú interpretáciu Aristotelovej filozofie, potvrdzuje Baconovo učenie o sĺúsenosti, experimente a induktívnej metóde a najväčšiu pozornosť venuje zloženiu hmoty.

Najväčšiu autoritu vo filozofii predstavuje ... príroda a rozum. Hmota je nesničiteľná. Najmenšie častice hmoty sú konečné, ďalej nedeliteľné atómy, čo do veľkosti veľmi rôznorodé. Atómy sa pre svoju malosť nedajú zmyslovo vnímať, ale pochopiť rozumom. Procesy v prírode sú výsledkom procesov, ktoré prebiehajú medzi atómami. Caban vychádza v podstate z učenia starogréckych materialistických filozofov atomistov. Do diania prírody však pripúšťa i zásah božej vôle, ktorú vykonáva 'duch staviteľ'".( L177;128)