FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Bréal, m.: essai de sémantique (1904) l172

Bréal, M.: Essai de sémantique, Science des significations. Paris 1904. L172

Klasická práca o sémantike, ktorá sa tu chápe ako legitimná súčasť vedy o jazyku, ktorá študuje jazyk a hlavne jeho prvky, slová, z hľadiska toho, čo sa obvykle označuje ako význam slov.