FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Bondy, e.: indická filosofie (1992) l61

Bondy, E.: Indická filosofie. Praha: Vokno 1991. 240 s. (Poznámky k dějinám filosofie 1) L61

O b s a h

Časť 1.

I. Počátky indické filozofie (Védy, Upanišady, Bráhmany) 7
Materialismus (lókajata) 21

II. Buddha 25

III. Džinismus 36

Časť 2.

I. Klasické bráhmanské systémy 41
Sánkhja 43
Jóga 51
Vaišéšika 55
Njája 71
Mímánsá 75

II. Buddhistická filozosife 84
Hínajána 87
Mahájána (pradžňápáramita, šúnjaváda) 125
Vidžňánaváda 148
Sautrantika-jogáčára 172
Vadžrajána 189

III. Védánta 191
Bhagavadgíta 193
Advaita-védánta 200
Monoteistické systémy 213

Register 231

Edičná poznámka 236