FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Biblia (bultmann, r.)

Biblia ( Bultmann, R.)

"Existencialistickým výkladom Biblie utvoril (sc. Bultmann) novú školu. Biblické údaje sú podľa neho mytologické, no majú čo povedať aj dnešnému človeku. V Biblii preto netreba hľadať dejiny, ale jej mýty treba chápať zhľadiska existencie jednotlivca. Treba hľadať to, ako Biblia alebo jej jednotlivé časti motivujú konkrétnu životnú situáciu jednotlivca. Bultmannova činnosť narážala na mnohé protirečenia, jeho výsledky však inšpirujúco pôsobili na svetský aj na teologický výklad Biblie." ( L50;35-36)