FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Ballová, µ.:ludwig van beethoven a slovensko (1972) l843

Ballová, Ą.: Ludwig van Beethoven a Slovensko. Martin 1972. L843

- práca podávajúca výsledky výskumu pobytu L. v. Beethovena na Slovensku v rozsahu a hĺbke dovtedy na Slovensku nerealizovanej.