FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Avesta l914

Avesta L914

- zborník náboženských textov iránskeho dualizmu.

Avesta vznikla v 8. stor. pr. n. l. - 3. stor. pr. n. l.

Časti Avesty sú:

Jasna, ktorá popri gáthach pripisovaných Zarathuštrovi obsahuje nábožen- ské invokácie.

Visprat - pomerne jednotvárne modlitby a vzývania.

Jašty - zbierka chválospevov na jednotlivé božstvá, obsahujúcich zlomky zo starej epickej tradície z obdobia ešte pred Zarathuštrom.

Vidévdát - náboženský zákonník, ktorý opisuje reálie vtedajšej epochy.

O vzniku Avesty je veľa legiend. Nebola dielom jednotlivca, tradovala sa ústne a zachovala sa pravdepodobne iba tretina pôvodného textu.

Písomná fixácia Avesty sa uskutočnila v 4. stor. za vlády Sásánovcov ( L915;42).