FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Arnault/lancelot: grammaire générale (1660) l307

Arnauld, A. - Lancelot, C.: Grammaire générale et raisonnée. Contenant les fondements de l`art de parler; expliqués d`une maniere claire & naturelle; les raisons de ce qui est commun a toutes les langues, & des principales differences qui s`y rencontrent; et plusieurs remarques nouvelles sur la langue francoise. Paris 1660. L307

- Všeobecná a logická gramatika. Obsahujúca základy umenia hovoriť; vysvetle- né jasne a prirodzene; logické základy toho, čo je spoločné všetkým jazykom a ich hlavýn rozdielom, ako aj niekoľko nových poznámok o francúzskom jazyku - dielo napísané v racionalistickom duchu a podáva teoreticko-kritickú gramati- ku, ktorá si kladie za cieľ nájsť univerzálne pravidlá pre jazykové procesy a sprístupniť ich pre praktické používanie. Autori kladú oproti operáciám vnímania, súdenia a usudzovania jazykové operácie.

1. diel podáva hláskoslovie, tvaroslovie a náuku o slovných druhoch, ktoré autori postulujú ako platné pre všetky jazyky, avšak exemplifikujú iba na latinskom, francúzskom, grécko a hebrejskom jazyku.

2. diel (vetoslovie) rozoberá prvky konštituujúce súd a spočívajúce v základoch propozície (funkciu slov) (cf. L141;311-312).

---------------------------------------------------
Arnault/Lancelot: Grammaire générale (1660) L307>