FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Arnauld, a./nicole, p.: la logique ... (1662) l1059

Arnauld, A. - Nicole, P.: La logique ou l'art de penser: Contenant, outre les regles communes, plusieurs observations nouvelles propres a former le jugement. Paris 1662. L1059

- portroyalská logika - gnozeologická učebnica napisaná v karteziánskom duchu; v strede pozornosti autorov sú základné operácie rozumu (racionálneho myslenia), nevyhnutné pre zvládnutie otázok pratického života: vnímanie, sudenie, usudzovanie, usporiadavanie.