FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Aristoteles: ta meta ta fysika - knihy

Aristoteles: Ta meta ta fysika - knihy

I. kniha (Alfa) pojednáva o filozofii ako vede o prvých
princípoch a príčinách súcna a podáva doxografiu učení o princípoch, vytvorených Aristotelovými predchodcami.

II. kniha (Alfa elatton) je krátkym úvodom do štúdia filozofie.

III. kniha (Beta) uvádza 14 ústredných problémov metafyziky vyložených formou apórií.

IV. kniha (Gamma) skúma vedu o súcna ako súcne a vetu o vylúčení
protirečenia.

V. kniha (Delta) je lexikon, ktorý uvádza rôzne významy 30 v metafyzike používaných termínov.

VI. kniha (Epsilon) pojednáva o trichotómii teoretického vedenia a o pravde.

VII. - IX. kniha (Zeta, Eta, Theta) pojednávajú o podstate (USIA) a o substancii, aktualite a potencialite.

X. kniha (Jota) skúma pojmy jedného, identity a podobnosti.

XI. kniha (Kappa) je kompiláciou z kníh III, IV a VI a III. a IV. knihy Fyziky (cf. Aristoteles: Fysike akroasis).

XII. kniha (Lambda), ktorú nazývajú aj Aristotelovou teológiou, je samostatným pojednaním o USII, o "prvom nehybnom hýbateľovi" a o ostatných hýbateľoch nebeských sfér.

XIII. - XIV. kniha (My a Ny) obsahujú konfrontáciu s akademickým učením o ideách a princípoch.

-----------------------------------------
Aristoteles: Ta meta ta fysika - knihy>