FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Aristoteles: organon l919

Aristoteles: Organon L919

- súbor logických spisov Aristotela. Organon tvoria tieto spisy:

Kategórie
O vyjadrovaní
Prvé analytiky
Druhé analytiky (L918)
Topiky
O sofistických dôkazoch