FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Aristoteles: etika eudemova l920

Aristoteles: Etika Eudemova L920

- gr. Ethika Eudemeia, lat. Ethica Eudemica - etický spis, ktorý Aristoteles napísal pred Etikou Nikomachovou. Presný názov spisu nie je istý, spis je azda venovaný pamiatke Eudéma z Cypru, ktorý zomrel mladý.

Spis obsahuje 8 kníh.

Kn. I/Kap. 1-6 pojednáva o predmete a metóde etiky.

Kn. I/Kap. 7-8 skúma podmienky ľudského šťastia. Najvyššie blaho človeka nie je vopred dané, tvrdí na rozdiel od Platona Aristoteles, ale človek sám ho musí uskutočniť; blaho je pozemského pôvodu.

Kn. II rozvíja pojednanie o eudaimoii a rozoberá cnosť vôbec. Činnosť je lepšia ako pasivita. Duša dosiahne šťastie vtedy, keď dokáže uplatniť svoje cnosti. Stred platí ako norma dobrého.

Kn III - VI skúmaju jednotlivé cnosti.

Kn. VII - VIII zodpovedajú Etike Nikomachovej (L921).