FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Areopagitiky l825

Areopagitiky L825

- zbierka štyroch traktátov: O božských menách, O nebeskej hierarchii, O cirkevnej hierarchii, Mystická teológia, ako aj desiatich listov, ktoré sa dlho pripisovali prevému aténskemu biskupovi v 1. stor. n. l. Dionýzovi Areopagitovi (odtiaľ aj názov celej zbierky spisov), o ktorých však veda neskoršie zistila, že sú nepravé. ( L53;29)