FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Apel, k. -o.: transformation der philosophie (1973) l607

Apel, K.-O.: Transformation der Philosophie. Frankfurt a. M. 1973. 2 Bde. L607

- slov. 'Transformácia filozofie' - zbierka 19 článkov z rokov 1955 až 1972 opatrená rozsiahlym úvodom predstavuje v istom zmysle Apelov myšlienkový vývoj od jeho hermeneutickej, Heideggerom ovplyvnenej pozície, cez konfrontáciu hermeneutickej filozofie a analytickej filozofie až k transcendentálno-pragma- tickej reinterpretácii transcendentalizmu.

Apel sa v diele pokúša reformulovať Kantovu transcendentálno-filozofickú iniciatívu. Apel akceptuje a opiera sa o Wittgensteinov lingvistický obrat, trvá však napriek tomu na nevyhnutnosti vysvetliť aopriórne podmienky každej možnej premeny sveta, ktorá sa pre nás uskutočňuje v jazyku a iba prostredníctvom jazyka.

K týmto apriórnym podmienkam podľa Apela patrí skutočnosť, že existuje transcendentálne komunikačné spoločenstvo, ktoré uznávajú ako nevyhnutné všetky indivíduá a ku ktorému patria. Ďalšou podmienkou je telesné apriori, ktoré vyplýva z centrálneho významu jazyka pre ľudské konanie a poznanie ( L141;730 L574;353).