FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Antológia z diel filozofov viii. (1969) l31

Antológia z diel filozofov. VIII. zv. Pragmatizmus, realizmus, fenomenoló- gia, existencializmus. Bratislava, Epocha, 1969. 604 s. L31