FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Antológia z diel filozofov vii. (1967) l30

Antológia z diel filozofov. VII.zv. Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantov- stvo. Bratislava, VPL 1967. 614 s. L30