FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Antológia z diel filozofov vi. (1970) l29

Antológia z diel filozofov. VI. zv. Novoveká racionalistická filozofia. Bratislava, Epocha 1970. 784 s. L29