FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Antológia z diel filozofov v. (1967) l28

Antológia z diel filozofov. V. zv. Novoveká empirická a osvietenská filozo- fia. Bratislava, VPL 1967. 542 s. L28