FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Antológia z diel filozofov ix. (1968) l32

Antológia z diel filozofov. IX. zv. Logický empirizmus a filozofia prírod- ných vied. Bratislava, VPL 1968. 501 s. L32

O b s a h

Bodnár, J.: Filozofický scientizmus 7-34 L20