FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Antológia z diel filozofov iv. (1966) l27

Antológia z diel filozofov. IV. zv. Humanizmus a renesancia. Bratislava, VPL 1966. 628 s. L27

Kuzánsky, M.: O Beryle (73-105) L350