FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Antológia z diel filozofov iii. (1975) l26

Antológia z diel filozofov. III. zv. Patristika a scholastika. Bratislava, Pravda 1975. 548 s. L26