FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Antológia z diel filozofov ii. (1973) l25

Antológia z diel filozofov. II. zv. Od Aristotela po Plotina. Bratislava, Pravda 1973. 673 s. L25

O b s a h

OD ARISTOTELA PO PLOTINA ( Jaroslav Martinka) 7

ARISTOTELES 37
Kategórie 43
Fyzika 71
Metafyzika 243

TEOFRASTOS 493
Metafyzika 497
O vnímaní 509

STOICI 535

EPIKUROS 567

PLOTINOS 605
Enneady 609

BIBLIOGRAFIA 659